top of page

גישור

גישור הוא תהליך שבו צד שלישי ניטרלי, הנקרא מתווך, עוזר לאנשים הנמצאים בקונפליקט לתקשר ביעילות ולהגיע לפתרון מקובל על המחלוקת שלהם. הגישור הוא הליך וולונטרי ולמגשר אין סמכות לקבל החלטות עבור הצדדים. במקום זאת, המגשר עוזר לצדדים לבחון את האפשרויות שלהם ולהמציא פתרונות משלהם לסכסוך. ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מגוון רחב של מחלוקות, כולל מחלוקות הקשורות לסכסוכים במשפחה, במקום העבודה ובקהילה. לעתים קרובות זה מהיר יותר ופחות יקר מאשר פנייה לבית המשפט, ויכול לעזור לשמר את היחסים בין הצדדים המעורבים.

Distanced Couple

מדוע גישור עדיף על ביהמ"ש?

ישנן מספר סיבות מדוע אנשים עשויים לבחור לפנות לגישור במקום לבית המשפט:

 

1. מהירות: לעתים קרובות ניתן להשלים את הגישור מהר יותר מאשר פנייה לבית המשפט, מה שיכול לחסוך זמן וכסף.
 

2. עלות: הגישור הוא לרוב זול יותר מאשר פנייה לבית המשפט, מכיוון שהוא אינו כרוך באותן הוצאות משפט והוצאות אחרות.
 

3. שליטה: בגישור, לצדדים יש יותר שליטה על תוצאות הסכסוך, מכיוון שהם מסוגלים להמציא פתרונות משלהם במקום ששופט/ת י/תחליט על התוצאה.
 

4. חיסיון: גישור הוא הליך חסוי, כלומר הדיונים וההסכמות שהושגו בגישור אינם מפורסמים ברבים.
 

5. שימור מערכות יחסים: גישור יכול לסייע בשימור מערכות היחסים בין הצדדים המעורבים, שכן הוא מהווה פורום עבורם לתקשר ולהגיע להסכמה ללא העוינות והחרפה שעלולות להיות נוכחות לעיתים קרובות בהליכים בבית המשפט.

Business Meeting
IT Consulting

הנושאים עליהם ניתן לגשר

ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מגוון רחב של מחלוקות, כולל מחלוקות הקשורות לנושאים הבאים:

 

1. ענייני משפחה: ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור סכסוכים בתוך משפחות, כגון מחלוקות על משמורת ילדים, תוכניות הורות וחלוקת נכסים בגירושין.
 

2. קונפליקטים במקום העבודה: גישור יכול להועיל בפתרון קונפליקטים בין עמיתים לעבודה או בין עובדים להנהלה.
 

3. סכסוכים קהילתיים: ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מחלוקות בין שכנים, בעלי דירות ודיירים וחברי קהילה אחרים.
 

4. מחלוקות מסחריות: ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מחלוקות בין עסקים, כגון מחלוקות על חוזים או קניין רוחני.
 

5. מחלוקות סביבתיות: ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מחלוקות הקשורות לנושאים סביבתיים, כגון מחלוקות על שימוש בקרקע או ניהול משאבים.
 

6. מחלוקות בינלאומיות: ניתן להשתמש בגישור כדי לפתור מחלוקות בין מדינות או גופים בינלאומיים אחרים.
 

באופן כללי, גישור יכול להיות כלי שימושי לפתרון קונפליקטים במגוון רחב של נושאים והקשרים.

bottom of page