top of page
Mother and Son

זכויות הורה יחיד

 מרבית האמהות / האבות החד הוריים אינם מודעים לזכויותיהם.

לכן, עמוד זה נועד לסייע לכם לדעת את המגיע לכם.

לכל שאלה או התייעצות, אתם מוזמנים ליצור קשר. 

A man pointing at his laptop screen

הבטחת הכנסה

בהתאם לתנאים אותם מציב המוסד לביטוח לאומי וגובה ההכנסה שלך, יש לבדוק את האופציה לקבלת הבטחת / השלמת הכנסה והטבות נלוות. בנוסף, לחד הורי קיימת זכאות להבטחת הכנסה להורה שלומד לימודים על תיכוניים, קצבה ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי וקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במידה ואינה/אינו מקבל/ת מזונות מההורה השני בניגוד לפסד דין (ראו רובריקה מזונות מביטוח לאומי מטה). 

Image by Harry Shelton

ביטוח לאומי

במסגרת זכויותייך בביטוח לאומי מגיעות לך הטבות הקשורות לנקודות זיכוי ממס הכנסה עבור "הורה יחיד"/גרוש/פרוד וגידול ילדייך, תוספת בימי מחלת הילד ואף מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי). יש לאתר את הטופס/הטפסים המתאימים שעלייך למלא ולשלוח אותם לביטוח לאומי / למס הכנסה, בהתאמה.

Image by Patrick Perkins

דיור

לחד הורי קיימות זכויות בנושא דיור כגון הנחה בתשלומי הארנונה, הנחה בחשבון החשמל, מגורים בדיור ציבורי, סיוע בקבלת משכנתא, שכר דירה ומחיר למשתכן. עלייך לפנות לגורמים המתאימים בכל אחת מהקריטריונים ולבדוק את זכאותך. שים לב, כי תנאים אלה מושפעים בעיקר מגובה ההכנסה שלך.

Kids in Daycare

מזונות מביטוח לאומי

חד הורי שאינו מקבל מזונות מההורה השני בניגוד לפסק דין, רשאי לפתוח תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל ולקבל מזונות מהמוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין: לפני פתיחת תיק בהוצאה לפועל, יש לבדוק את הדרישות להגשת הבקשה (אחת מהדרישות העיקריות לקבלת מזונות מהמל"ל היא גובה הכנסה יחסית, ראו טבלת תנאים באתר המל"ל).

Studying in Garden

לימודים לחד הורי

אם הינך לומד לימודים על תיכוניים, הינך יכול לקבל תוכניות מתאימות כגון: שיקום מקצועי וסיוע בלימודים (מתאים לאלמנים) או תכנית משכילה ללימודים אקדמיים הורים עצמאיים. בנוסף משרד החינוך מעניק מלגות לסטודנטים במסלול מיוחד למקבלי קצבת מזונות.

Children Playing

סיוע כספי /מימון - חינוך

אם לילדייך מלאו 6-18 שנים במהלך לימודיהם, הינך צריך/כה לבדוק את זכויותייך לקבלת מענק לימודים עבוד ילדייך. בנוסף קיימים סיועים נוספים לחד הוריים כגון: סיוע במימון מעונות יום, משפחתונים, קייטנות, צהרונים, מטפלת / בייביסיטר, שיעורי עזר וכו'. על כן, עלייך ליצור קשר עם המל"ל (המוסד לביטוח לאומי) ולמלא את הטפסים המתאימים לבקשת קבלת סיוע המימון המתאים.

bottom of page